Tyrėjai

KTU Dirbtinio intelekto (DI) centre skatinami DI tematikos fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai. Universiteto tyrėjai vykdo įvairius aktualius mokslinius tyrimus skirtingose srityse, kuriais remiantis kuriami inovatyvūs rinkoje produktai, metodai, sistemos. Naujais technologiniais sprendimais paremti išradimai turi realų praktinį pritaikymą bei komercinį potencialą. Žemiau pateikta detalesnė informacija apie KTU dirbančius tyrėjus DI srityje.

KTU Elektros ir elektronikos fakulteto profesorius

Kompiuterinė rega, asistavimo ir robotizuotos sistemos

Vidas Raudonis

KTU Informatikos fakulteto docentė

Išmaniosios sprendimo priėmimo sistemos, vaizdų apdorojimas ir analizė

Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė

KTU Matematikos ir gamtos fakulteto docentas

Biomedicina, kompiuterinė rega, anomalijos ir defektai

Tomas Iešmantas

KTU Biomedicininės inžinerijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas

Biomedicinė inžinerija, fiziologiniai signalai

Andrius Rapalis

KTU Informatikos fakulteto docentas

Biomedicina, vaizdų ir natūraliosios kalbos signalų apdorojimas ir analizė

Mantas Lukoševičius

KTU Informatikos fakulteto profesorius

Medicininiai vaizdai, natūraliosios kalbos, teksto sintaksės ir semantikos analizė

Evaldas Vaičiukynas

Profesorius, technikos mokslų daktaras

Biomedicinos inžinerija, duomenų analizė ir apdorojimas

Antanas Verikas

KTU Informatikos fakulteto profesorius

Skaitiniai sistemų modeliai, išmanieji sprendimų priėmimo algoritmai

Rimantas Barauskas

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto docentė

Finansų rizikos modeliai, duomenų mokslas

Kristina Šutienė

KTU Elektros ir elektronikos fakulteto profesorius

Išmaniosios valdymo sistemos, robotika, bioinžinerija

Rimvydas Simutis

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorius

Duomenų analizė, rizikos valdymas verslo sistemose

Robertas Alzbutas

KTU Elektros ir elektronikos fakulteto docentas

Išmaniosios valdymo sistemos, vaizdų apdorojimas ir analizė

Arūnas Lipnickas

KTU Informatikos fakulteto docentė

Fizikinės elgsenos modeliavimas ir daugiadisciplininiai modeliai

Dalia Čalnerytė

KTU Informatikos fakulteto profesorius

Žinių inžinerija, lietuvių kalbos teksto semantikos ir sintaksės analizė

Rimantas Butleris

KTU Informatikos fakulteto docentas

Daugiadisciplininiai modeliai, optimizavimas, vaizdų analizė

Andrius Kriščiūnas

KTU Statybos ir architektūros fakulteto docentas

Statinių informacinis modeliavimas, skaitmeniniai dvyniai, išmanūs miestai

Darius Pupeikis

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentė

Neuroedukacija, asmens kognityvinės funkcijos

Laura Daniusevičiūtė-Brazaitė

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto docentas

Finansinės rizikos vertinimas, sprendimų priėmimas, modeliavimas

Audrius Kabašinskas

KTU Elektros ir elektronikos fakulteto lektorius

Ankstyvo prieširdžių virpėjimo aritmijos atpažinimo technologijos

Andrius Petrėnas

KTU Elektros ir elektronikos fakulteto profesorius

Ultragarsinė stebėsena, signalų ir diagnostinių vaizdų apdorojimas

Renaldas Raišutis

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorius

Netiesinių sistemų dinamika ir taikymai, mašininis mokymasis

Minvydas Ragulskis

KTU Matematikos ir gamtos mokslų docentas

Vaizdų analizė, kompiuterinė rega, netiesinės sistemos

Mantas Landauskas

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto docentas

Vaizdų analizė, kompiuterinės rega, matematiniai modeliai

Paulius Palevičius

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto jaunesnioji mokslo darbuotoja

Netiesinių dinaminių sistemų analizė

Inga Timofejeva

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto docentas

Mašininis mokymas, kompiuterinis modeliavimas

Mayur Pal

 KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto tyrėjas

Duomenų mokslas

 

Mantas Lukauskas

 KTU Elektros ir elektronikos fakulteto tyrėjas

3D rekonstrukcijos algoritmai, hibridinis procesų modeliavimas

Renaldas Urniežius

KTU Informatikos fakulteto docentas

Sintetinės apertūros signalų apdorojimas, giliojo mokymo DI modeliai

Tautvydas Fyleris

KTU IT sistemų administratorius ir DI projektų ekspertas

Kubernetes, konteinerių orchestravimas

Jonas Gruzdys