Kristina Šutienė

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto docentė

Kristina Šutienė – Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto docentė, „Stochastinių, ekonominių bei medicininių sistemų matematinis modeliavimas“ mokslo grupės narė. Mokslininkės tyrimai susiję su finansų rizikos vertinimu ir modeliavimu bei sprendimų priėmimu taikant finansų matematikos, dirbtinio intelekto ir duomenų mokslo metodus. Papildomai domisi ir statistiniu modeliavimu sprendžiant medicinos uždavinius.

K. Šutienė dėsto modulius taikomosios matematikos, didžiųjų verslo duomenų analizės, medicinos fizikos ir dirbtinio intelekto studijų programose. Kartu su komanda parengė dirbtinio intelekto masinį atvirą internetinį kursą virtualioje mokymo(si) aplinkoje. Mokslininkė yra Lietuvos matematikų draugijos bei tarptautinės asociacijos „Institute of Data Science and Artificial Intelligence“ narė.

Daugiau apie mokslininkę – tyrėjos paskyroje.

  • Duomenų analizė ir anomalijų paieška
  • Prognostinių ir statistinių modelių sudarymas
  • Stochastinių ekonominių, finansinių ir medicinos sistemų modeliavimas
  • Rizikos valdymas verslo sistemose