Dirbtinio intelekto centras

Kauno technologijos universitetas

 

Apie mus

Dirbtinio intelekto (DI) plėtra – ne tik vienas svarbiausių Europos Sąjungos, bet ir Lietuvos prioritetų. DI svarba mūsų šaliai įvardinta Lietuvos dirbtinio intelekto strategijoje – joje kaip vienas iš strategijos mechanizmų yra nurodytas nacionalinio DI mokslinių tyrimų centro ir infrastruktūros sukūrimas.

KTU įkurtas Dirbtinio intelekto (DI) centras atsakingas už DI vystymo Kauno technologijos universitete (KTU) politikos formavimą ir veiklų, susijusių su DI, koordinavimą.

Dirbtinio intelekto centras siekia prisidėti prie Lietuvos DI ekosistemos kūrimo – apjungiant skirtingų sričių mokslininkų idėjas, siekiama gauti didesnę sinergiją iš verslo ir akademinio pasaulio atstovų bendradarbiavimo. Centre skatinami DI tematikos fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai, kurių rezultatų pagrindu būtų kuriami inovatyvūs produktai, turintys realų praktinį pritaikymą bei komercinį potencialą.

KTU DI centre didelis dėmesys skiriamas ir jauniesiems tyrėjams – pirmosios ir antrosios pakopos studentams – besidomintiems DI sritimi – siekiama į problemų sprendimą ir mokslinių tyrimų vykdymą aktyviau įtraukti ir juos.

Pagrindinės KTU Dirbtinio intelekto centro funkcijos:

  • DI Universitete vystymo politikos formavimas ir jos įgyvendinimo kontrolė;
  • Universiteto pasiekimų ir rezultatų DI srityje viešinimas;
  • KTU atstovavimas nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose, darbo grupėse;
  • projektų, paslaugų (įskaitant neformalų švietimą), veiklų atlikimo koordinavimas;
  • Informacijos teikimas interesantams apie Universiteto teikiamas paslaugas.

KTU DI centro valdymo organai – vadovas ir taryba.

KTU DI centro vadovas atsakingas už DI vystymo politikos įgyvendinimą ir efektyvų DI centro veiklos planavimą, darbų organizavimą.

Centro tarybą sudaro ne mažiau kaip penki nariai. Tarybos sudėtyje turi būti ne mažiau nei vienas narys nepriklausantis Universiteto bendruomenei. Centro tarybai vadovauja pirmininkas.

Administracija

Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė, KTU DI centro vadovė, tyrėja
Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė

Centro vadovė

Eugenijus Valatka
Eugenijus Valatka

KTU rektorius

Jonas Gruzdys
Jonas Gruzdys

IT sistemų administratorius ir DI projektų ekspertas

Tautvydas Fyleris
Tautvydas Fyleris

KTU Informatikos fakulteto docentas

Vidas Raudonis, KTU DI tyrėjas
Vidas Raudonis

DI srities ekspertas, KTU Elektros ir elektronikos fakulteto profesorius

Tarybos sudėtis

Centro tarybą sudaro ne mažiau kaip penki nariai. Centro tarybos sudėtyje turi būti ne mažiau nei vienas narys nepriklausantis Universiteto bendruomenei.

Leonas Balaševičius KTU
Leonas Balaševičius

KTU Mokslo ir inovacijų prorektorius

Jonas Čeponis KTU
Jonas Čeponis

KTU Studijų prorektorius

Vilius Kontrimas
Vilius Kontrimas

„Advantes technologies“ įkūrėjas ir vadovas, KTU alumnas

Tadas Stankevičius Kaunas In
Tadas Stankevičius

„Kaunas IN“ direktorius

Algimantas Valinevičius KTU
Algimantas Valinevičius

KTU Elektros ir elektronikos fakulteto dekanas

Rita Butkienė KTU
Rita Butkienė

KTU Informatikos fakulteto dekanė

Bronė Narkevičienė KTU
Bronė Narkevičienė

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekanė

Ainius Lašas KTU
Ainius Lašas

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas

 

Tyrėjai

KTU DI centre skatinami DI tematikos fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai. Universiteto tyrėjai vykdo įvairius aktualius mokslinius tyrimus skirtingose srityse, kuriais remiantis kuriami inovatyvūs rinkoje produktai, metodai, sistemos. Naujais technologiniais sprendimais paremti išradimai turi realų praktinį pritaikymą bei komercinį potencialą.

Žemiau pateikta detalesnė informacija apie KTU dirbančius tyrėjus DI srityje.

KTU Elektros ir elektronikos fakulteto profesorius

Kompiuterinė rega, asistavimo ir robotizuotos sistemos

Vidas Raudonis

KTU Informatikos fakulteto profesorė

Išmaniosios spendimo priėmimo sistemos, vaizdų apdorojimas ir analizė

Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė

KTU Matematikos ir gamtos fakulteto docentas

Biomedicina, kompiuterinė rega, anomalijos ir defektai

Tomas Iešmantas

KTU Biomedicininės inžinerijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas

Biomedicinė inžinerija, fiziologiniai signalai

Andrius Rapalis

KTU Informatikos fakulteto docentas

Biomedicina, vaizdų ir natūraliosios kalbos signalų apdorojimas ir analizė

Mantas Lukoševičius

KTU Informatikos fakulteto profesorius

Medicininiai vaizdai, natūraliosios kalbos, teksto sintaksės ir semantikos analizė

Evaldas Vaičiukynas

Profesorius, technikos mokslų daktaras

Biomedicinos inžinerija, duomenų analizė ir apdorojimas

Antanas Verikas

KTU Informatikos fakulteto profesorius

Skaitiniai sistemų modeliai, išmanieji sprendimų priėmimo algoritmai

Rimantas Barauskas

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto docentė

Finansų rizikos modeliai, duomenų mokslas

Kristina Šutienė

KTU Elektros ir elektronikos fakulteto profesorius

Išmaniosios valdymo sistemos, robotika, bioinžinerija

Rimvydas Simutis

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorius

Duomenų analizė, rizikos valdymas verslo sistemose

Robertas Alzbutas

KTU Elektros ir elektronikos fakulteto docentas

Išmaniosios valdymo sistemos, vaizdų apdorojimas ir analizė

Arūnas Lipnickas

KTU Informatikos fakulteto docentė

Fizikinės elgsenos modeliavimas ir daugiadisciplininiai modeliai

Dalia Čalnerytė

KTU Informatikos fakulteto profesorius

Žinių inžinerija, lietuvių kalbos teksto semantikos ir sintaksės analizė

Rimantas Butleris

KTU Informatikos fakulteto docentas

Daugiadisciplininiai modeliai, optimizavimas, vaizdų analizė

Andrius Kriščiūnas

 

Mokslo infrastruktūra

 

Universiteto tyrėjai įgyvendina mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) projektus ir sutartis įvairių institucijų užsakymu, siekdami prisidėti prie ekonominio, socialinio ir kultūrinio šalies augimo bei naujomis mokslo žiniomis ir išradimais spręsti visuomenei aktualius klausimus.

thomas-renaud-_i2uAmskZcQ-unsplash

Medicinos sektorius

KTU tyrėjai bene daugiausiai mokslinių veiklų vykdo būtent medicinos srityje. Mokslininkai DI taiko ligų diagnostikai, medicinos vaizdų apdorojimui ir segmentavimui, kurdami įvairius prognozavimo modelius, intelektines pacientų stebėjimo, sprendimo priėmimo bei asistavimo sistemas. Mašininio mokymosi algoritmus KTU tyrėjai taiko onkologinių susirgimų, išsėtinės sklerozės atvejų diagnozavimui, sprendžiant dirbtinio apvaisinimo problemas.

Mokslininkai taip pat kuria novatoriškus dėvimus sveikatos stebėsenos prietaisus, kurių pagalba galima įvertinti pacientų patiriamą skausmo lygį, stebėti ir vertinti lėtinėmis inkstų ligomis sergančių pacientų būklę, identifikuoti paroksizminio prieširdžių virpėjimo trigerius. KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto tyrėjai turi didelę patirtį taikant nanotechnologijas ir DI radiologijoje.

thisisengineering-raeng-B7rqd7NCe_g-unsplash

Verslo sektorius

Vienas iš svarbiausių KTU DI centro strateginių tikslų – sustiprinti bendradarbiavimą ir sukurti didesnę sinergiją tarp aukštojo mokslo ir verslo. KTU tyrėjų patirtis gali būti naudinga šalies verslo ir pramonės sektoriui, jų veiklą perkeliant į aukštesnį skaitmenizacijos lygį.

DI srities mokslininkai gali sukurti išmaniuosius sprendimus, padedančius automatizuoti ar robotizuoti įvairius procesus, kurie reikalingi defektų, anomalijų aptikimui, didelės apimties duomenų apdorojimui, išmaniosiosioms valdymo sistemoms ir pan.

ricardo-gomez-angel-5YM26lUicfU-unsplash

Viešasis sektorius

DI taikymas viešajame sektoriuje turi didelį potencialą – yra daugybė krypčių, kuriose taikant DI sprendimus, būtų galima prisidėti prie efektyvesnio sprendimų priėmimo – nuo transporto valdymo, išmaniųjų automobilių parkavimo sistemomų iki daiktų interneto technologijų taikymo fiziniuose įrenginiuose (pavyzdžiui, šiukšlių konteineriuose).

Deja, lyginant tai, kiek DI sprenimai pritaikomi ekonomikoje ar privačiame sektoriuje, viešasis sektorius Lietuvoje DI technologijas integruoja ganėtinai lėtai ir atsargiai. KTU DI srities tyrėjai siekia atliepti tiek verslo, tiek viešojo sektoriaus poreikius bei pasiūlyti jiems personalizuotus sprendimus. Universiteto mokslininkai turi patirtį kuriant išmanaus transporto eismo kontrolės ir monitoringo sistemas, pensijų fondų reguliavimo modelius, prognozavimo ir duomenų analizės modelius valstybinei mokesčių inspekcijai ir kt.

Kiti sektoriai

Be medicinos, verslo ir viešojo sektoriaus Universiteto mokslininkai atlieka gilius fundamentinius bei taikomuosius tyrimus komunikacijos, žemės ūkio, teisės bei kituose sektoriuose.

KTU mokslininkai turi nemažą įdirbį kuriant įvairiais, su DI, susijusias sistemas, kaip automatinius lietuvių kalbos analizavimo įrankius, automatinius lietuviško teksto redaktorius, išmaniąsias sistemas automatiniam valdymui, informacijos apdorojimui ir kontrolei augalininkystės, gyvulininkystės ir miškų ūkio srityse.

Studijos ir mokymai

Pirmos ir antros pakopos studijos, konkursai, DI mokymai, neformalus švietimas

Plačiau
 

Paslaugos

Didelio našumo skaičiavimo (HPC) sprendimai

Plačiau

Bendradarbiavimo užklausa

DI centras siekia glaudaus bendradarbiavimo tarp mokslininkų ir verslininkų, užtikrinant naujausių universitete sukurtų inovacijų komercinimą. Kviečiame bendradarbiauti!

Pildyti užklausą

Medijos

 

Kontaktai

Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė

Centro vadovė

K. Baršausko gatvė 59, Kaunas
e. p. agne.paulauskaite-taraseviciene@ktu.lt

Dirbtinio intelekto centras

e. p. dicentras@ktu.lt

Kauno technologijos universitetas

įm. k. 111950581

PVM k. LT119505811

Adresas: K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas