Dalia Čalnerytė

Dr. Dalia Čalnerytė – KTU Informatikos fakulteto docentė ir mokslo grupės „Daugiadisciplininiai modeliai“ tyrėja. Jos tyrimų sritis yra skaitiniai sistemų modeliai, mašininio mokymosi algoritmai. D. Čalnerytė dalyvavo keliuose instituciniuose mokslo ir MTEP projektuose, kuriuose buvo taikomi ir tobulinami vaizdų analizės, laiko eilučių analizės ir klasterizavimo, optimizavimo, mašininio mokymosi algoritmai.

D. Čalnerytės dėstomi moduliai:

  • Algoritmų sudarymas ir analizė, P170B400;
  • Kompiuterinis intelektas ir sprendimų priėmimas, P170M109;
  • Skaitiniai metodai ir algoritmai, P170B115.

Projekte „Algoritmas tvarkaraščio planavimo orlaivius aptarnaujančio personalo darbo grafikui sudaryti“ D. Čalnerytė evoliucinių algoritmų pagrindu su komanda kuria ir  tobulina algoritmą, skirtą personalo tvarkaraščiui sudaryti, kai pateikiamas užduočių sąrašas ir darbo taisykles aprašančių apribojimų aibė (taikomas oro uostų sferoje).

 

Projekte „Vaizdų dekompozicijos ir dirbtinio intelekto sąjungos taikymas proceso evoliucijos nustatymui (VDDISTPEN)“, tyrėja su kitais komandos nariai sprendė didelių duomenų dekompopozicijos uždavinį, kuris leidžia  pasiekti geresnius rezultatus lyginant su klasikiniais algoritmais, kuomet proceso evoliucija yra vertinama apibendrinant diskretinės vaizdų sekos analizės rezultatus.

Tyrėja vadovavo projektui  „Trumpųjų bangų mikro ir nano struktūrose skaitiniai fizikinės elgsenos modeliai (FEMSHORTWAVE)“, kurio metu buvo sprendžiama laiko ir išteklių sąnaudų optimizavimo problemą pasitelkiant skaitinio modeliavimo uždavinius. Apjungiant skirtingose skalėse (stambioje ir smulkesnėje) gautus rezultatus tyrėjai sumodeliavo trumpųjų bangų fizikinę elgseną  praktiškai priimtinoms skaičiavimo laiko ir atminties sąnaudoms.

waves physics
Nr. Pavadinimas Autoriai Metai
1. Development of a market trend evaluation system for policy making  Gruzauskas Valentas, Krisciunas Andrius, Calneryte Dalia, Navickas Valentinas, Koisova Eva. 2020
2. Synthesis of Highly Convergent 2D and 3D Finite Elements for Short Acoustic Wave Simulation  Čalnerytė Dalia; Kriščiūnas Andrius; Barauskas Rimantas 2020
3.  Finite element analysis of resonant properties of  silicon nanowires  Čalnerytė Dalia; Rimavičius Vidmantas; Barauskas Rimantas. 2019
4. Multi-scale finite element modeling of 3D printed structures subjected to mechanical loads Calneryte Dalia, Barauskas Rimantas, Milasiene Daiva, Maskeliunas Rytis, Neciunas Audrius, Ostreika  Armantas, Patasius  Martynas, Krisciunas Andrius 2018
5. Multi-scale evaluation of the linear elastic and failure parameters of the unidirectional laminated textiles  with application to transverse impact simulation  Čalnerytė Dalia, Barauskas Rimantas. 2016