Antanas Verikas

Profesorius

Antanas Verikas – profesorius, technikos mokslų daktaras. Pagrindinė mokslinių tyrimų sritis – dirbtinio intelekto metodai ir jų taikymai pramonėje, sveikatos apsaugoje, versle, gamtosaugoje ir kitose žmogaus veiklos srityse.

Profesorius skelbia publikacijas prestižiniuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose, yra daugelio doktorantų, sėkmingai apgynusių daktaro disertacijas Lietuvoje ir Švedijoje, vadovas.

A. Verikas yra įvairių tarptautinių profesinių organizacijų, tokių kaip Elektros ir elektronikos inžinerijos institutas (IEEE), Tarptautinės vaizdų atpažinimo asociacija (IAPR) ar Tarptautinė mokslo ir technologijų plėtros asociacija (IASTED), narys, daugelio tarptautinių mokslo konferencijų organizacinio komiteto narys, pirmininkas ir kviestinis pranešėjas.

  • Biomedicinos inžinerija
  • Duomenų analizė ir apdorojimas

„Nauji kalbos signalo analizės metodai Parkinsono ligai identifikuoti (Parkinson)“

Mokslininkas vadovavo projektui „Nauji kalbos signalo analizės metodai Parkinsono ligai identifikuoti (Parkinson)“, kuriame sukurtas metodas, leidžiantis atpažinti balso sutrikimus, kurie yra vienas iš pačių ankstyviausių Parkinsono ligos simptomų.

„Giluminiu mokymusi grįsta automatinė sistema jūros dugno vaizdų atpažinimui ir kiekybinei analizei (DEMERSAL)“

Šio projekto metu siekiama sukurti automatizuotą jūros dugno vaizdų atpažinimo ir kiekybinės analizės metodą, grįstą giluminiu mokymu. Planuojama sukurti vartotojui patogią sistemą, kuri būtų tinkama įvairių jūrinių aplinkų sąlygomis. Sistemos galimybių testavime bus naudojama video medžiaga surinkta Arkties vandenyne, Baltijos jūroje, Viduržemio jūroje ir kitose pasaulio regionuose, kuriuose teko dirbti komandos nariams. Numatomi projekto rezultatai – unikali, kruopščiai anotuota, jūros dugno vaizdų duomenų bazė, kuri turės didelę tarptautinę vertę kuriant ir apmokant jūros dugno video analizės sistemas; naujas metodas ir algoritmai gilaus mokymo modelių diversifikavimui ir sujungimui į kolektyvą pasitelkiant sąlyginius atsitiktinius laukus (angl. Conditional Random Fields), „Dempster-Shafer“ teoriją.

No. Title Authors Year
1. Assessing Parkinson’s disease severity using speech analysis in non-native speakers Taha Khan, Lina E. Lundgren, David G. Anderson, Irena Nowak, Mark Dougherty, Antanas Verikas, Misha Pavel, Holly B. Jimison, Slawomir Nowaczyk, Vered Aharonson 2020
2. Agreeing to disagree: active learning with noisy labels without crowdsourcing Mohamed-Rafik Bouguelia, Slawomir Nowaczyk, K. C. Santosh, Antanas Verikas 2018
3. Automatic benthic imagery recognition using a hierarchical two-stage approach Tadas Rimavičius, Adas Gelžinis, Antanas Verikas, Evaldas Vaičiukynas, Marija Bačauskienė, Aleksej Saskov 2018
4. Predicting physiological parameters in fatiguing bicycling exercises using muscle activation timing Petras Ražanskas, Antanas Verikas, Per-Arne Viberg, Charlotte Olsson 2017
Antanas Verikas KTU