Rimantas Butleris

KTU Informatikos fakulteto profesorius

Rimantas Butleris – Kauno technologijos universiteto Informatikos fakulteto profesorius, Informacinių sistemų projektavimo technologijų centro vadovas. Mokslininko tyrimų sritys – žinių inžinerija, lietuvių kalbos teksto semantikos ir sintaksės analizė.

Daugiau apie mokslininką – tyrėjo paskyroje.

  • Žinių inžinerija
  • Lietuvių kalbos teksto semantikos ir sintaksės analizė

„Išmaniųjų debesų kompiuterijos aplikacijų technologija (SCAF)“

R. Butlerio vadovaujamo projekto metu mokslininkai sukūrė debesų aplikacijų kūrimo technologą, kuri leis sumažinti naujų aplikacijų kūrimo kaštus. Svarbiausias projekto akcentas – dirbtinio intelekto technologijų panaudojimas, kurių pagalba aplikacijos galės būti apmokomos atlikti įvairius veiklos procesus paspartinančius veiksmus su minimaliu žmogaus įsikišimu.

„Lietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės analizės informacinės sistemos viešųjų paslaugų vystymas (SEMANTIKA 2)“

R. Butleris kartu su kitais komandos nariais sukūrė lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinę sistemą, modernizuojant ir sukuriant naujas su rašytinės kalbos technologijomis ir elektroninių tekstų gavybos iš įvairių šaltinių susijusias viešąsias paslaugas. Sukurtos trys naujos viešosios elektroninės paslaugos: automatinė fonogramų transkribavimo tekstu paslauga, automatinė dokumentų santraukų sudarymo paslauga, tinkamos / norimos universiteto studijų programos pasirinkimo paslauga. Modernizuota automatinė rašybos klaidų taisymo paslauga, sukurta dvylika IT sprendimų, įskaitant bendrojo naudojimo IT sprendimus.

„Elektroninio turinio apdorojimo ir informacinės sąveikos tyrimų taikant semantines technologijas intensyvinimas“

R. Butleris vadovavo projektui „Elektroninio turinio apdorojimo ir informacinės sąveikos tyrimų taikant semantines technologijas intensyvinimas“.

Nr. Pavadinimas Autoriai Metai
1. Two-Step Meta-Learning for Time-Series Forecasting Ensemble.  Evaldas Vaičiukynas, Paulius Danenas, Vilius Kontrimas, Rimantas Butleris 2021
2. Early Quality Evaluation of System of Systems Architecture Within Trade Study Process. Jovita Bankauskaitė, Aurelijus Morkevičius, Rimantas Butleris 2020
3. Natural language processing-enhanced extraction of SBVR business vocabularies and business rules from UML use case diagrams.  Paulius Danenas, Tomas Skersys, Rimantas Butleris 2020
4. Meta-Learning for Time Series Forecasting Ensemble.  Evaldas Vaičiukynas, Paulius Danenas, Vilius Kontrimas, Rimantas Butleris 2020
5. Modelling Subject Domain Causality for Learning Content Renewal. Informatica Saulius Gudas, Jurij Tekutov, Rimantas Butleris, Vitalijus Denisovas 2019