Arūnas Lipnickas

KTU Elektros ir elektronikos fakulteto docentas

Arūnas Lipnickas – Kauno technologijos universiteto Elektros ir elektronikos fakulteto Automatikos katedros docentas. A. Lipnickas priklauso „Išmaniosios automatinio valdymo sistemos“ mokslo grupei.

Daugiau apie mokslininką – tyrėjo paskyroje.

  • Intelektinių valdymo sistemų kūrimas
  • Signalų apdorojimas ir analizė
  • Kompiuterinė rega

„Sveiko senėjimo priežiūros sprendimo sukūrimas“

Projekto metu numatoma spręsti nuolat augančią senyvo amžiaus žmonių priežiūros paslaugų paklausą, sukuriant išmaniąją stebėjimo sistemą. Sistema būtų skirta pagyvenusių žmonių priežiūrai, taip automatizuojant ir palengvinant senelių priežiūrą ir slaugą tokias paslaugas teikiančioms įstaigoms. Vykdant projekto veiklas bus investuojama į sprendimo sukūrimui būtiną MTEP įrangą, o taip pat bus vykdomos MTEP veiklos ir sukurtas šios sistemos prototipas.

„Dirbtiniu intelektu grįstas daugialygio keitiklio hibridinei saulės ir vėjo elektrinei prototipo kūrimas“

Vykdant projektą A. Lipnickas su komanda sukūrė dirbtiniu intelektu grįstą vėjo-saulės elektrinės keitiklio prototipą. Šis prototipas ištirtas Kauno technologijos universiteto Automatikos katedros Elektros pavarų laboratorijoje ir esamoje hibridinės vėjo-saulės elektrinės ir elektromobilių krovimo stotelės sistemoje, kurioje šiuo metu sumontuota dvylika vėjo generatorių ir dvylika saulės baterijų.

 „Savaime apsimokanti, intelektuali vaizdo atpažinimo, statistikos surinkimo, analizės ir grafinio atvaizdavimo sistema“

Tyrėjas vykdė ir vadovo šiam projektui, kurio metu sukurta intelektuali, apsimokanti duomenų surinkimo, analizės ir vizualizavimo sistema. Sukurta sistema bus parduodama bei nuomojama tiek Lietuvos, tiek užsienio klientams. Pradėtas bendradarbiavimas su užsienio transliuotojais (TV kanalai ir žiniasklaidos agentūros Latvijoje, Estijoje, Švedijoje, Norvegijoje, JAV, Baltarusijoje, Ispanijoje, Danijoje, Šveicarijoje, kt.). Taip pat su JAV kompanija dėl galimo įmonės kuriamos sistemos integravimo į jų parduodamus televizinės įrangos produktus ir techninius sprendimus.

Nr. Pavadinimas Autoriai Metai
1. Improved Pixel-Level Pavement-Defect Segmentation Using a Deep Autoencoder Rytis Augustauskas, Arūnas Lipnickas 2020
2. Mobile robots navigation modeling in known 2D environment based on Petri nets Stanislovas Bartkevičius, Olga Fiodorova, Andrius Knyš, Alma Dervinienė, Gintaras Dervinis, Vidas Raudonis, Arūnas Lipnickas, Virginijus Baranauskas, Kastytis Šarkauskas, Leonas Balaševičius 2018
3. Amber gemstones sorting by colour Saulius Sinkevicius, Arūnas Lipnickas, Kestas Rimkus 2017
4. Robust hand detection using arm segmentation from depth data and static palm gesture recognition Rytis Augustauskas, Arūnas Lipnickas 2017
5.  Automatic amber gemstones identification by color and shape visual properties. Saulius Sinkevičius, Arūnas Lipnickas, Kęstas Rimkus 2015