Ląstelių branduolių aptikimo modelio, taikant DI, kūrimas ir tyrimas

Projekto tikslas – sukurti dirbtiniu intelektu grįstą modelį, skirtą ląstelių branduoliams fluorescenciniuose vaizduose aptikti, kai ląstelės yra persidengusios, susijungusios, nevienodai apšviestos arba dalinai uždengtos triukšmo. Kuriant modelį bus atsižvelgiama ir į galimą jo2 praktinį pritaikomumą realiose laboratorijose, todėl sąsūkų tinklo architektūroje planuojama integruoti specifinius filtrus, kurie leis konstruoti giliuosius tinklus specifiškai pritaikytus šiai problemai, o taip pat pagreitinti modelio apsimokymo laiką. Siekiant sukurti modelį invariantišką ląstelių branduolių formos, dydžio ir spalvos variacijoms, bus nagrinėjamos kapsulėmis grįsto sąsūkų neuroninio tinklo, taikymas galimybės. Sukurtas modelis bus palygintas su alternatyviais sąsukų neuroninių tinklų modeliais (pvz., „AlexNet“, „GoogleNet“, „U-Net“, „FCNN“) vertinant tikslumo parametrus.

Projekto komanda bendradarbiaudama ir vykdydama tyrimus, grindžiamus dirbtinio intelekto metodika, tikisi tyrimų rezultatais generuoti indėlį šioje inovatyvioje mokslo srityje.

Projekto finansavimas: KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-01 – 2019-12-31

Metai 2019–2020
Projekto vadovai
Dr. Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė
Tyrėjai Dr. Tomas Iešmantas, dr. Kristina Šutienė, dr. Vidas Raudonis, Aurimas Kudarauskas, Jelena Ramanauskė