Finansuotas profesoriaus M. K. Ragulskio vadovaujamas projektas dirbtinio intelekto tematikoje

Svarbiausios | 2021-05-26

Kauno technologijos universiteto (KTU) Dirbtinio intelekto centras praėjusį mėnesį kvietė teikti paraiškas taikomųjų mokslinių tyrimų projektams finansuoti. Remiantis paraiškų vertinimo kriterijais ir bendru tarybos narių nutarimu, nuspręsta finansuoti vieną projektą – „Nauja dirbtiniu intelektu paremta betono trūkių identifikacijos sistema tiltuose ir naftos platformose“, vadovaujamą KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesoriaus Minvydo Kazio Ragulskio. Projekto vertė – 49973 eurų.

Projekto finansavimo tikslas – skatinti dirbtinio intelekto tematikos taikomuosius mokslinius tyrimus ir jų rezultatų pagrindu sukurtų inovatyvių produktų, turinčių komercinį potencialą ir / arba praktinį pritaikymą viešajame ar privačiajame sektoriuose, kūrimą ir plėtojimą.

Profesoriaus M. K. Ragulskio vadovaujamo projekto metu bus siekiama sukurti dirbtiniu intelektu grįstą betono trūkių identifikacijos sistemą, skirtą tiltų konstrukcijoms ir naftos platformų atramoms esančioms virš ir po vandeniu. Šis uždavinys bus sprendžiamas panaudojant naujausias vaizdų apdorojimo technologijas.

„Projektas pasirinktas dėl labai aiškiai įvardintos problemos, atliktos rinkos analizės, įvardintų rizikų ir jų suvaldymo plano, aukšto komandos narių kompetencijų lygio. Labai svarbus faktorius atrenkant laimėtoją – praktinis pritaikymas. Projekte, kurį nuspręsta finansuoti, buvo pateikti net keli užsienio įmonių raštai, įrodantys tokio sprendimo poreikį“, – teigia KTU Dirbtinio intelekto centro vadovė Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė.

Projektui skiriamos lėšos gali būti naudojamos darbo užmokesčiui, paslaugoms ir prekėms įsigyti, komandiruotėms apmokėti. Finansavimas skiriamas tik 2021 metams. Projekto pradžia – 2021 m. gegužės 17 d., projekto pabaiga (taip pat ir lėšų panaudojimo terminas) – 2021 m. gruodžio 31 d.

Iš viso buvo gautos 9 paraiškos, kurios analizuotos aptariant jų atitikimą tematikai, t. y. dirbtinio intelekto metodų taikymas pramonėje, medicinoje, viešajame ir kitose sektoriuose, taip pat praktinį pritaikomumą, komercializavimo potencialą: rinką, pradinį ir galutinį technologinės parengties lygį, tyrėjų komandos kompetencijas ir potencialių sukurto produkto užsakovų poreikį pagrindžiančius pateiktus protokolus.