Industrinės robotų sistemos, pritaikytos gaminių dėjimui į judančią konvejerio liniją, kūrimas

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.

Projekto metu bus atliekami moksliniai tyrimai ir bandoma išspręsti mokslines problemas, kylančias norint sukurti industrinę robotų sistemą, pritaikytą gaminių dėjimui į judančią konvejerio liniją.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-12-01 – 2022-11-20

Projekto koordinatorius: UAB „Vekompani“

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Metai 2020–2022
Projekto vadovai
Vidas Raudonis
Tyrėjai