Algoritmas tvarkaraščio planavimo orlaivius aptarnaujančio personalo darbo grafikui sudaryti

Evoliucinių algoritmų pagrindu sukurtas ir toliau tobulinamas algoritmas, skirtas personalo tvarkaraščiui sudaryti, kai pateikiamas užduočių sąrašas ir darbo taisykles aprašančių apribojimų aibė (taikomas oro uostų sferoje). Tvarkaraščio sudarymo metu darbuotojų pamainos formuojamos dinamiškai priklausomai nuo užduočių aibės išlaikant santykį tarp darbo grafiko patogumo darbuotojams ir darbo laiko optimizavimo.

Metai 2019–2020
Projekto vadovas
Habil. dr. Rimantas Barauskas
Tyrėjai Habil. dr. R. Barauskas, dr. Dalia Čalnerytė, dr. Andrius Kriščiūnas